background

Generic animations

Krátke jednoduché nekomerčné animácie postáv slúžiace ako test a cvičenie. V týchto animáciách je finálna kvalita renderu a výzor postáv druhoradý. Zamerané sú hlavne na kvalitu a prirodzenosť animácií.

Technológie: 3ds Max, V-Ray, Photoshop, After Effects


ZÁKLADNÝ POHYB (video)

Generic animations

ŠVIH MEČOM (video)

Generic animations

SKOK NA VEDLAJŠIU BUDOVU (video)

Generic animations