background

Barry the Boss

Barry je character vybudovaný kompletne od nuly. Rig je celý vytvorený v CAT animačnom systéme 3dsmaxu, vrátané rigu tváre. Zostrojiť facial rig v CATe bola celkom výzva, keďže CAT nemá akékoľvek pokročilejšie rigy príliš dobre zdokumentované a okrem toho ako nástroj obsahuje pomerne veľa bugov.

Animácia začala ako test pre májovú súťaž na "11 Second Club" stránke. Chceli sme použiť vlastnú postavu, preto sme zvolili Barryho, aj keď nikdy nebol zamýšľaný ako starši, podlý mafiánsky boss. Nakoniec stačilo trochu prefarbiť oblečenie, biele vlasy a veľké kreslo. Render a osvetlenie nie je moc kvalitné, ale to ani nebolo cieľom.

Technológie: 3ds Max, V-Ray, Photoshop, After Effects


BARRY THE BOSS (video)

Barry the Boss

BARRY THE BOSS (video)

Barry the Boss

Barry the Boss

Barry the Boss

Barry the Boss

Barry the Boss

Barry the Boss

Barry the Boss

Barry the Boss